css menu builder by Css3Menu.comKRÉTA - E-ügyintézésTudásbázis     KRÉTA E-napló belépés

A Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kötelező beiskolázási körzete:
Göncruszka, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Tornyosnémeti

ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

 TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL


Hírek, aktualitások

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

·         nem állami fenntartású általános iskolába, vagy

·      állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

·         olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].

·         a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

·         A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

·         A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·         Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

·         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Jelentkezés menete és lehetőségei:
A Kréta rendszeren keresztül történő beiratkozásra a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen lesz lehetőségük. Erre a felületre a kitöltött dokumentumok, nyilatkozatok is feltölthetők.

KRÉTA jelentkezési rendszer használata:

A nyitó oldal jobb felső sarkában a Bejelentkezés gombra kattintva végezzen ideiglenes regisztrációt az Ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük, kattintson ide… felületen. 
A regisztráció után a Bejelentkezést követően a bal oldalon az Ügyintézés indítása felületen válasszuk a Beiratkozás általános iskolába menüpontot. 
A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat. 

 

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség a beérkező telefonos vagy e-mailes bejelentkezések alapján egyeztetett időpontban.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kötelező beiskolázási körzete:

Göncruszka, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Tornyosnémeti

települések tanköteleskorú gyermekei

 

 Hidasnémeti, 2020. 04. 03.

 

                                                                                                              Ureczky Klára Tünde sk.
                                                                                                              intézményvezető-helyettes


[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Kedves Szülők / Gondviselők!

2020. április 1-e van, s mint ahogy azt már Önök is megtapasztalták, az nem áprilisi tréfa, hogy már 3. hete gyermeke tantermen kívüli digitális oktatásban részesül.
Az eltelt időszak mindenki számára egy teljesen új életforma kialakítását követelte meg. Próbára tette a diákokat, tanárokat és Önöket különösen, mivel a napi munkahelyi és családi kötelezettségek mellett jobban, másképpen kell segíteniük, támogatniuk gyermekük tanulmányi munkáját!


Kérem, fogadják el jómagam, és a
Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestületének és a
Sárospataki Tankerületi Központ
köszönetét, elismerését!

A köszönet mellett egyben egy kérést is tolmácsolok, ami ha nem érinti Önöket, akkor kérem, hagyják figyelmen kívül:
Az otthoni munka önmagában kevés, erről szükséges írásos, képes dokumentációt is küldeni, amit a KRÉTA felületen vagy egyéb más, az adott szaktanárral egyeztett formában tehetnek meg naponta.

A KRÉTA felület elérhetősége:     https://klik0290022001.e-kreta.hu
A belépéshez szükséges kódokat, Önök már év elején megkapták, a tanulói kódokat pedig a tantermen kívüli digitális munkarend első hetében kézbesített névre szóló boríték tartalmazta. Ha a belépéssel, a kódokkal probléma van, akkor elsősorban az osztályfőnököket keressék! Köszönöm

További kapcsolattartás lehetőségei:
1.    Az iskola e-mail címén:         admin@altisk-hnemeti.sulinet.hu
2.    Telefonon 8.00 – 16 óráig:     +36 46 552 - 200
3.    Az iskola facebook oldalán:    https://www.facebook.com/II-R%C3%A1k%C3%B3czi-Ferenc-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-891566140961526/
4.    Egyéb korábbi, vagy most létrehozott facebook csoportokon keresztül

Kérem az eddig elvégzett munkával kapcsolatosan haladéktalanul keressék fel gyermekük tanárait (hitoktatókat is), akikkel még Önök vagy gyermekük nem vette fel a kapcsolatot 2020. április 08. szerda 14 óráig a KRÉTA felületén vagy a facebook oldalon, vagy e-mailben, vagy telefonon!

Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy ha nem is a megszokott formában, de biztosítsuk a diákok zavartalan tanulmányi előmenetelét. Ehhez azonban szükséges a napi szintű kapcsolattartás digitális formában. A gyermekek most nem szüneten vannak, hanem távoktatásban vesznek részt.

Amennyiben a kapcsolatfelvételnek bárminemű technikai oka van, akkor azt jelezzék intézményünkbe a 46 – 552 – 200-as telefonszámon, Ha ez sem megoldott, akkor személyesen munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig a járványbiztonsági előírások betartásával. Ha nem hidasnémeti lakosok, akkor pedig a településük önkormányzatánál.

A kapcsolatfelvétel hiánya, a tanulmányi munka dokumentálásának, igazolásának elmulasztása következményekkel jár.

Hidasnémeti, 2020. 04. 01.
                    Tisztelettel:
                                Ureczky Klára Tünde
                                intézményvezető-helyettes

Közzétéve:
KRÉTA, iskola honlapja, iskola facebook oldal, Hidasi Hírnök
Kézbesítve papíralapon minden családnak.

 

Iskolánkban 2019 az emlékezés és ünneplés éve volt. Minden rendezvényünket, programunkat áthatotta az a rendkívüli, irattári dokumentumok által is alátámasztott tény, hogy Hidasnémeti ebben az évben ünnepli fennállásának 800. évfordulóját. Mi sem volt természetesebb, mint hogy iskolatörténeti kiállítással és "kerek évfordulós" osztálytalálkozókkal segítsük a visszaemlékezést. Erről az eseményről kaphatnak a kedves érdeklődők egy kis ízelítőt:

     

A szülőföld szeretete

Egy elszármazott verse

Itt születtem, s itt nyugszanak őseim többszáz éve,
Hol a főkötőket még Petőfi is dicsérte,
Boldogulást mégis máshol találtam,
S elhagytam hűséges szülői házam.


De visszajárok immár nagy családdal,
 A fiam is elmegy horgászni egy baráttal,
Friss levegőt szívunk, tágul a tüdő,
Ahogy megérkezünk, megáll az idő.

 

Egy névtelen költő keresetlenül őszinte, egyszerű gondolatsorával köszöntök nagy tisztelettel és szeretettel minden kedves jelenlévőt. Elszármazottat és a településünkön élőt egyaránt ezen a különleges alkalmon.

Hogy mitől különleges? Mert olyan emberek találkozhatnak ma szervezésünknek köszönhetően, akik talán hosszú-hosszú évek óta nem látták egymást, de még csak nem is hallottak egymásról. Mondhatnánk, hogy na és? Volt már szinte mindenki osztálytalálkozón. Ilyenen azonban szerintem kevesen. Ezt az ünnepi alkalmat ugyanis nem akármilyen esemény ihlette: levéltári források tanúsága szerint Hidasnémeti fennállásának 800. évfordulója. Mi tehát valamennyien, a falu és a szomszéd települések lakói, itt születtek és bevándoroltak, azoknak az embereknek a lába nyomát tapossuk, akik az 1200-as évektől kezdve, tevékenységükkel, munkájukkal, hitükkel, leleményükkel, a szülőföldhöz való ragaszkodásukkal építették és tartották életben ezt a csodás természeti környezetben lévő települést.

Azt tudjuk, megéljük, hogy az emberi élet számtalan elágazása magában rejthet olyat is, mely elszakít a szülőfalutól, a szülőföldtől. De bárhogy alakuljon a sorsunk, emlékezünk. S nemcsak emlékezünk, hanem ha kell, melengetjük a gondolatot, hogy visszautat mindig lehet találni. Erről így ír Kiss Jenő költő:

 

„Nézz vissza most egy percre, nézz vissza az útra,

Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,

Nézz vissza, aztán ismét csak előre,

S indulj tovább az alkotó jövőbe.”

/Kiss Jenő/

 

Kedves Vendégeink! A mai napon ennek a visszatekintésnek adjuk meg az ünnepélyes lehetőségét. Három korcsoportot szólítottunk meg abban a reményben, hogy felhívásunk érdeklődésre talál. 50 év, 40 év, 30 év nem kis idő. Mi történt ezek alatt az évtizedek alatt? Hogyan formálódtak sorsok, merre kanyarodtak életutak? Kit, kiket veszítettünk már el, s kiknek örvendezhetünk? Mi mindent őrzött meg a szívünk, a tudatunk a gyermekkor éveiből? Talán az elkövetkező órákban válaszokat kapunk ezekre, és sok más kérdésre is.

S hogy megkönnyítsük az emlékezést, a nosztalgiázást, kollégáimmal összeállítottunk egy kis iskolatörténeti kiállítást. Azonnal szeretném megjegyezni, hogy az itt fellelhető tárgyi emlékek inkább csak felvillanásait adják annak az időszaknak, amikor önök iskolás éveiket töltötték. De reméljük, mindenki talál olyasmit, amire rácsodálkozhat, ami emlékképeket hív elő, ami mély érzelmeket generál.  

           

   

Tisztelt Jelenlévők! Őszinte szívvel mondok köszönetet azért, hogy jelenlétükkel, érdeklődésükkel megtisztelték iskolánkat, megtisztelték ezt a szerény gyűjteményt. De engedjék meg nekem, hogy itt mondjak köszönetet mindazoknak, akik ötletelésükkel, tevékeny szerepvállalásukkal segítették ennek a rendezvénynek a megvalósítását. A teljesség igénye nélkül tisztelettel említem meg a helyi közösségfejlesztő csoportot, önkormányzatot – annak képviselőtestületét, és iskolánk valamennyi dolgozóját.

     

Kívánom, hogy tartalmas, élménygazdag napban legyen mindenkinek része! Hogy a mosoly, a nevetés szívből jöjjön, hogy a párás tekintetek csak a múltba merengés miatti elérzékenyülést jelentsék. Gárdon Ágnes így ír az osztálytalálkozók hangulatáról:

Osztálytalálkozónk

Összegyűltünk.
Régi iskolánk ujjongva várt,
kitárta előttünk
nyikorgó ajtaját,
s mi úgy léptünk be rajta,
mint hajdani kisdiák.


Az udvar álmából ébredt,
sorra nyíltak
az osztálytermek,
ásító csöndjüket felvertük,
zsongtunk, nevettünk,
- tobzódtak az emlékek.
A fakók is színesebben,
s egyre elevenebben
ennyi év után.


Vidámak voltunk, - tudtuk,
előttünk víg délután áll.
Az ajtó hajtódott mögöttünk,
s reszelősen kattant a zár
.

Szomorúan néztek
utánunk a falak,
s lassan csukódtak le
az ablakszemek.
De éledező gyermekmúltunk
a sarkon túl is integetett.

                                                       Oravecz Jánosné int. vez.Szeretetcsoki